Publikacja – Wrocław 2020

Organizatorzy przewidują opublikowanie nadesłanych opracowań w formie: artykułów w czasopiśmie „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (ISSN 1899-3192) — 20 punktów, preferowany język angielski, rozdziałów w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (będące w ministerialnym wykazie wydawnictw) — 20 punktów za rozdział.  

Zakres tematyczny konferencji – Toruń 2018

Planowane obszary tematyczne: instytucje w ekonomii i prawie, instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta, znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej, metodologiczne problemy badań nad instytucjami i ich rola w rozwoju gospodarczym, instytucje formalne a instytucje nieformalne, instytucje w zarządzaniu organizacjami, badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.  

Miejsce konferencji – Toruń 2018

Konferencja będzie odbywać się w dniach 19-20 czerwca 2018 roku (wtorek-środa) w Hostelu Przystanek Toruń (ul. Chłopickiego 4, 87-100 Toruń). Zakwaterowanie uczestników konferencji przewidziane jest w Hostelu Przystanek Toruń (ul. Chłopickiego 4, 87-100 Toruń). W programie konferencji przewidziane jest również zwiedzanie Muzeum Toruńskiego Piernika (ul. Strumykowa 4, 87-100 Toruń)    

Zakres tematyczny konferencji – Wrocław 2017

Planowane obszary tematyczne: instytucje w ekonomii i prawie, instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta, znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej, metodologiczne problemy badań nad instytucjami i ich rola w rozwoju gospodarczym, instytucje formalne a instytucje nieformalne, instytucje w zarzadzaniu organizacjami, badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.