Przejdź do treści

Obszary tematyczne konferencji

Planowane obszary tematyczne, które będą poruszane na konferencji:

  • instytucje w ekonomii i prawie,
  • instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta,
  • znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • metodologiczne problemy badań nad instytucjami,
  • instytucje w rozwoju gospodarczym,
  • instytucje formalne, instytucje nieformalne,
  • instytucje w zarządzaniu organizacjami,
  • badanie kontraktów w gospodarce rynkowej z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej.