Przejdź do treści

Publikacja – Toruń 2022

Organizatorzy przewidują utrwalenie wyników konferencji w języku angielskim w następujący sposób:

  • w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law (70 punktów MEiN). Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie internetowej poświęconej czasopismu;
  • w czasopiśmie Przegląd Statystyczny (Statistical Review) (40 punktów MEiN). Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie internetowej poświęconej czasopismu;
  • w formie e-booka z abstraktami z nadanym numerze ISBN.

[featured-img]