VI Konferencja z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce" Poznań, 21–22 września 2023

Formularz rejestracyjny na konferencję

Instytucje w teorii i praktyce

Cykliczna konferencja

Cykl konferencji "Instytucje w teorii i praktyce" został zainicjowany przez trzy ośrodki: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Coroczne konferencje mają być platformą wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy polskimi instytucjonalistami.

  • Reprezentowany jest przez Katedrę Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej

  • Reprezentowany jest przez Katedrę Ekonomii

  • Reprezentowany jest przez Katedrę Makroekonomii i Badań nad Rozwojem