Czwarta konferencja z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce" - Wrocław 25-26.03.2021 (online)

Instytucje w teorii i praktyce

PRZESZŁOŚĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ
Go to Rada programowa

Rada programowa

Zapraszamy do zapoznania się ze składem osobowym Rady Programowej konferencji „Instytucje w teorii i praktyce”.

Go to Obszary tematyczne

Obszary tematyczne

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem tematycznym konferencji „Instytucje w teorii i praktyce”.

Go to Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi konferencji „Instytucje w teorii i praktyce”.

Go to Najważniejsze daty

Najważniejsze daty

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium konferencji.

Formularz rejestracyjny na konferencję

Instytucje w teorii i praktyce

Cykliczna konferencja

Cykl konferencji "Instytucje w teorii i praktyce" został zainicjowany przez trzy ośrodki: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Coroczne konferencje mają być platformą wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy polskimi instytucjonalistami.

  • Reprezentowany jest przez Katedrę Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej

  • Reprezentowany jest przez Katedrę Ekonomii

  • Reprezentowany jest przez Katedrę Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

O cyklu konferencji

Formularz rejestracyjny na konferencję