Przejdź do treści

Publikacja – Wrocław (Online) 2021

Organizatorzy przewidują opublikowanie nadesłanych opracowań w jednej z trzech form:

  • rozdziałów w monografii pt. „Instytucje w teorii i praktyce” wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (będące w ministerialnym wykazie wydawnictw) – 20 punktów za rozdział (język polski),
  • artykułów w czasopiśmie „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (ISSN 1899-3192) – 20 punktów (język polski lub angielski).
  • artykułów w czasopiśmie „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” (ISSN 1898-2255) – 40 punktów (język angielski).