Przejdź do treści

Najważniejsze daty – Toruń 2022

15 czerwca 2022 rok — termin rejestracji, wniesienia opłaty konferencyjnej oraz nadesłania abstraktu (abstrakty sporządzone w szablonie dostępnym w materiałach do pobrania prosimy przesyłać na adres: eip@umk.pl);

12 września 2022 rok — termin przesłania prezentacji (na adres: eip@umk.pl);

15–16 września 2022 rok — konferencja;

30 września 2022 rok — termin nadsyłania artykułów do czasopisma Ekonomia i Prawo. Economics and Law (adres redakcji: eip@economicsandlaw.pl).

[featured-img]