Przejdź do treści

Zakres tematyczny

Planowane obszary tematyczne:

  • instytucje w ekonomii i prawie
  • instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta
  • znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej
  • metodologiczne problemy badań nad instytucjami i ich rola w rozwoju gospodarczym
  • instytucje formalne a instytucje nieformalne
  • instytucje w zarzadzaniu organizacjami
  • badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej