Przejdź do treści

Najważniejsze daty

  • 15.06.2023 – termin rejestracji na konferencję
  • 15.07.2023 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej 
  • 31.07.2023 – termin nadesłania abstraktu
  • 15.09.2023 – termin nadesłania artykułów
  • 21-22.09.2023 – konferencja