Przejdź do treści

Rada Programowa

Dr hab. Bożena Borkowska, prof. UEW (Przewodnicząca)

Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
Prof. dr hab. Bożena Klimczak
Prof. dr hab. Marek Ratajczak
Prof. dr hab. Stanisław Rudolf
Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz