Przejdź do treści

Informacje organizacyjne – Wrocław (Online) 2021

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26.03.2021 roku w trybie online.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Bożena Borkowska, prof. UEW – przewodnicząca
dr hab. Sławomir Czetwertyński, prof. UEW
dr Mikołaj Klimczak
dr Jakub Sukiennik
dr Izabela Ścibiorska-Kowalczyk
mgr inż. Ewelina Turlej-Szyjka

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Mikroekonomiii Ekonomii Instytucjonalnej
ul. Komandorska 118/12053-345 Wrocław
mgr inż. Ewelina Turlej-Szyjka
Ewelina.Turlej-Szyjka@ue.wroc.pl
Tel. 71 36 80461
instytucje@konf.ue.wroc.pl