Przejdź do treści

Partnerzy Konferencji

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Partnerzy:

TORMEL Spółka z o.o.

Tormel to firma funkcjonująca na rynku od ponad 20 lat, specjalizująca się w budownictwie infrastruktury lądowej, z doświadczeniem w pracach związanych z budową linii kolejowych, tramwajowych, drogowych oraz kompleksowym prowadzeniem prac spawalniczych. Nieustający rozwój firmy pozwala na podejmowanie wielomilionowych kontraktów realizowanych na terenie całej Polski, a wciąż rosnący zespół specjalistów gwarantuje sukces w powodzeniu podejmowanych zadań.

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Wykonawstwo wszelkich robót drogowych, m.in. budowa dróg, modernizacja placów, chodników i ulic. Zakres prac obejmuje: prace przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowy betonowe lub z kruszywa, układanie elementów ulic, wykonanie nawierzchni asfaltowych lub z kostki.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
Kompleksowe usługi w zakresie budowy nowych torów i rozjazdów, modernizacji i budowy bocznic kolejowych, budowy i modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych, budowy i przebudowy peronów, napraw kolejowych.

INFRASTRUKTURA TRAMWAJOWA
Kompleksowe usługi w zakresie budowy oraz modernizacji linii tramwajowych, obejmujące w szczególności wykonawstwo robót torowych w zakresie podtorza, układu torowego i robót towarzyszących.

SPAWANIE
Wykonawstwo spoin termitowych i elektrycznych szyn kolejowych, napawanie i szlifowanie szyn kolejowych i tramwajowych, spawanie szyn suwnicowych, napawanie i szlifowanie części rozjazdów.

Firma realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi normami, wymogami technicznymi i/lub Inwestora, wykorzystując nowoczesny sprzęt oraz współpracując z certyfikowanymi dostawcami materiałów. Pracownicy przedsiębiorstwa posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i uprawnienia.

Od 2017 roku TORMEL działa w ramach poznańskiej GRUPY AQUANET. 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Rola Banku w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego.

BGK dąży do bycia liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

https://www.bgk.pl