Przejdź do treści

Opłata konferencyjna – Wrocław (Online) 2021

W zależności od preferencji uczestników koszt konferencji kształtuje się następująco:

 • Udział online bez publikacji: bezpłatnie
 • Udział online z publikacją w monografii: 800 zł
 • Udział online z publikacją w czasopiśmie:
  • „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”: 369 zł (koszt recenzji) + 615 zł (po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji)
  • „Ekonomia i Prawo. Economics and Law ”: 600 zł
 • Publikacja w monografii bez udziału w konferencji: 800 zł
 • Publikacja w czasopiśmie bez udziału w konferencji:
  • „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”: 369 zł (koszt recenzji) + 615 zł (po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji)
  • „Ekonomia i Prawo. Economics and Law ”: 600 zł

Faktura VAT wystawiana jest w momencie zaksięgowania opłaty konferencyjnej i wysyłana na adres jednostki dokonującej wpłaty.

Poniższe dane do przelewu nie dotyczą publikacji w czasopiśmie „Ekonomia i Prawo. Economics and Law ”. Informacje o tej publikacji zostaną wysłane w osobnej korespondencji.

Wpłaty należy kierować na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
NIP: 896 000 69 97
Nr konta:
87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
W tytule przelewu należy napisać:
MPK M32511091 oraz podać imię i nazwisko uczestnika.