Przejdź do treści

Publikacja – Poznań 2019

Nadesłane artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w postaci rozdziału w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wybrane artykuły zostaną zarekomendowane do druku w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”.

 

Wskazówki edytorskie dla Autorów:

 • ostateczny termin nadsyłania gotowych tekstów: 4 listopada 2019 r.
 • teksty wyłącznie w języku polskim
 • objętość tekstu: do 25 tysięcy znaków (ze spacjami i przypisami)
 • preferowany format pliku: DOCX (Microsoft Word)
 • rozmiar strony: A4
 • marginesy:
  • lewy: 2 cm
  • prawy: 3,5 cm
  • górny: 2 cm
  • dolny: 2 cm
 • tekst właściwy:
  • czcionka: Times New Roman
  • wielkość czcionki: 12 pkt
  • odstęp między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza
 • kolejność elementów tekstu:
  • imię i nazwisko Autora (Autorów)
  • afiliacja Autora (Autorów)
  • tytuł artykułu
  • streszczenie w języku polskim oraz słowa kluczowe
  • tekst właściwy
  • spis literatury
  • streszczenie w języku angielskim oraz słowa kluczowe
 • Zasady tworzenia odsyłaczy bibliograficznych i wykazu literatury w systemie APA (wskazówki: http://www.biblioteka.ue.poznan.pl/page/dopobrania/zasady_tworzenia_odsylaczy.pdf)