Przejdź do treści

Komitet organizacyjny i kontakt


dr hab. Bożena Borkowska, prof. UEW – przewodnicząca
dr Izabela Ścibiorska-Kowalczyk – wiceprzewodnicząca
dr hab. Sławomir Czetwertyński, prof. UEW
dr Mikołaj Klimczak
dr Jakub Sukiennik
dr Agata Buczak
mgr Ewa Kozłowska


SEKRETARIAT KONFERENCJI
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
mgr Ewa Kozłowska
ewa.kozlowska@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 186