Przejdź do treści

VII KONFERENCJA Z CYKLU

„INSTYTUCJE W TEORII I PRAKTYCE”

WROCŁAW, 27–28 CZERWCA 2024

Cykliczna konferencja, w tym roku organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

reprezentowany jest przez Katedrę Makroekonomii i Badań nad Rozwojem.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu

reprezentowany jest przez Katedrę Ekonomii.

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

reprezentowany jest przez Katedrę Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej.

Instytucje w teorii i praktyce

Cykliczna konferencja
Cykl konferencji „Instytucje w teorii i praktyce” został zainicjowany przez trzy ośrodki: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Coroczne konferencje mają być platformą wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy polskimi instytucjonalistami.

Poznań reprezentowany jest przez Katedrę Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Toruń przez Katedrę Ekonomii, a Wrocław przez Katedrę Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej.

“Nurt instytucjonalny nabiera coraz większego znaczenia zarówno w światowej, jak i polskiej ekonomii. Warto więc promować i rozwijać różne formy wymiany myśli i przybliżania efektów badań dotyczących zarówno samej ekonomii instytucjonalnej, jak i wykorzystywania jej aparatu badawczego do analizy różnego rodzaju zjawisk ze sfery praktyki gospodarczej, jak i wreszcie spojrzenia na ekonomię instytucjonalną i jej osiągnięcia przez pryzmat innych konkurencyjnych i alternatywnych teorii i koncepcji. Mam nadzieję, że kolejne konferencje organizowane przez trzy współpracujące ze sobą ośrodki staną się istotną i trwałą składową mapy spotkań ekonomistów zainteresowanych teorią ekonomii i zastosowaniem jej osiągnięć do badania różnych obszarów gospodarki.”

MAREK RATAJCZAK
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

JERZY BOEHLKE
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kierownik Katedry Ekonomii

„Ekonomia instytucjonalna jest intensywnie rozwijaną subdyscypliną ekonomii, która za pomocą stworzonego programu badawczego poszerzyła pola badawcze ekonomii i otworzyła ją na metody badań stosowane w innych naukach społecznych. Wyjaśnienia wielu współczesnych zjawisk, proponowane na gruncie ekonomii instytucjonalnej wskazują, że istotnie, „institutions matter” zarówno dla funkcjonowania rynków dóbr, jak i sfery polityki czy wymiaru sprawiedliwości. Cykl konferencji pt. Instytucje w teorii i praktyce, organizowanych przez trzy współpracujące katedry, stwarza więc okazję do zaprezentowania wyników badań i wymiany poglądów, pogłębiających naszą wiedzę o wciąż aktualnych instytucjonalnych aspektach funkcjonowania gospodarki.”

BOŻENA BORKOWSKA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej

Instytucje w teorii i praktyce