Przejdź do treści

Opłata konferencyjna – Toruń 2022

W zależności od preferencji uczestników koszt konferencji kształtuje się następująco:

  • 1 400 PLN — uczestnictwo stacjonarne z dwoma noclegami z publikacją;
  • 800 PLN — uczestnictwo stacjonarne z dwoma noclegami bez publikacji;
  • 1 200 PLN — uczestnictwo stacjonarne z jednym noclegiem z publikacją;
  • 600 PLN — uczestnictwo stacjonarne z jednym noclegiem bez publikacji;
  • 1 000 PLN — uczestnictwo stacjonarne bez noclegu z publikacją;
  • 400 PLN — uczestnictwo stacjonarne bez noclegu i bez publikacji.

Uwagi:

Koszt udziału w konferencji uwzględnia: śniadanie (dla opcji z noclegiem), przerwy kawowe, lunch, uroczystą kolację 15.09.2022, materiały konferencyjne, wydanie e-booka z abstraktami oraz koszt publikacji w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law. Publikacja w Przeglądzie Statystycznym jest darmowa.

Parking hotelowy: usługa płatna dodatkowo 18 zł brutto/miejsce/doba, albo 2 zł brutto/miejsce/h.

Faktura VAT wystawiana jest przez Dział Księgowości UMK w momencie zaksięgowania opłaty konferencyjnej i wysyłana na adres instytucji dokonującej opłaty. W przypadku dokonywania opłaty indywidualnie prosimy o przesłanie danych do faktury na adres: eip@umk.pl.

Wpłaty należy kierować na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millennium S.A. w Warszawie

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

(w tytule prosimy podać wyłącznie imię i nazwisko Uczestnika oraz uwzględnić dopisek „Ekonomia i Prawo”)

[featured-img]