Przejdź do treści

Publikacja – Wrocław 2020

Organizatorzy przewidują opublikowanie nadesłanych opracowań w formie:

  • artykułów w czasopiśmie „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (ISSN 1899-3192) — 20 punktów, preferowany język angielski,
  • rozdziałów w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (będące w ministerialnym wykazie wydawnictw) — 20 punktów za rozdział.