Przejdź do treści

Przebieg konferencji – Toruń 2018

Obrady konferencyjne odbywały się będą w pięciu sesjach tematycznych. Na wygłoszenie referatu przewiduje się 15 minut i prosimy o nieprzekraczanie tego czasu. W każdej sesji przewidziane jest także 20 minut na dyskusję.

Istnieje możliwość prezentacji z wykorzystaniem programu Power Point. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, przygotowaną prezentację prosimy wysłać do 17 czerwca 2018 roku na adres e-mail eip@umk.pl.

 

[featured-img]