Przejdź do treści

Przebieg konferencji – Poznań 2019

Program konferencji dostępny jest w Materiałach do pobrania

Obrady konferencyjne będą odbywały się z podziałem na sesje tematyczne. Na wygłoszenie referatu przewiduje się 15 minut i prosimy o nieprzekraczanie tego czasu. W każdej sesji przewidziany jest także czas na dyskusję.

Istnieje możliwość prezentacji z wykorzystaniem programu Power Point. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, przygotowaną prezentację prosimy wysłać do 23 września 2019 roku na adres e-mail: instytucje@konf.ue.poznan.pl.