Przejdź do treści

Rada programowa konferencji – Toruń 2022

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK — przewodniczący

dr hab. Bożena Borkowska, prof. UEW

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź

dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB

prof. dr hab. Bożena Klimczak

prof. dr hab. Magdalena Osińska

prof. dr hab. Marek Ratajczak

prof. dr hab. Stanisław Rudolf

prof. dr hab. Jerzy Wilkin

prof. dr hab. Anna Ząbkowicz

[featured-img]