Przejdź do treści

Rada programowa konferencji – Toruń 2018

Rada programowa konferencji:

Prof. Jerzy Boehlke – przewodniczący,
Prof. Bożena Borkowska,
Prof. Bogusław Fiedor,
Prof. Janina Godłów-Legiędź,
Prof. Marian Gorynia,
Prof. Bożena Klimczak,
Prof. Witold Kwaśnicki,
Prof. Marian Noga,
Prof. Marek Ratajczak,
Prof. Stanisław Rudolf,
Prof. Jerzy Wilkin,
Prof. Anna Ząbkowicz.

 

[featured-img]