Przejdź do treści

Zakres tematyczny konferencji – Toruń 2018

Planowane obszary tematyczne:

  • instytucje w ekonomii i prawie,
  • instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta,
  • znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej,
  • metodologiczne problemy badań nad instytucjami i ich rola w rozwoju gospodarczym,
  • instytucje formalne a instytucje nieformalne,
  • instytucje w zarządzaniu organizacjami,
  • badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.

 

[featured-img]