Zakres tematyczny konferencji – Wrocław 2020

Planowane obszary tematyczne: instytucje w ekonomii i prawie, instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta, znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej, metodologiczne problemy badań nad instytucjami rola instytucji w rozwoju gospodarczym, instytucje formalne a instytucje nieformalne, instytucje w zarzadzaniu organizacjami, badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.

Publikacja – Wrocław 2020

Organizatorzy przewidują opublikowanie nadesłanych opracowań w formie: artykułów w czasopiśmie „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (ISSN 1899-3192) — 20 punktów, preferowany język angielski, rozdziałów w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (będące w ministerialnym wykazie wydawnictw) — 20 punktów za rozdział.