7 grudnia 2017

Rejestracja

Rejestracja została zakończona.

Abstrakt przygotowany zgodnie z szablonem zamieszczonym w materiałach do pobrania należy przesłać na adres eip@umk.pl do 19 kwietnia 2018 roku.

Artykuł należy zgłosić bezpośrednio do czasopisma „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” za pośrednictwem formularza do 30 czerwca 2018 roku.