Rada programowa konferencji – Wrocław 2017

Rada programowa konferencji:

Prof. Bożena Borkowska – przewodnicząca,
Prof. Jerzy Boehlke,
Prof. Bogusław Fiedor,
Prof. Janina Godłów-Legiędź,
Prof. Marian Gorynia,
Prof. Bożena Klimczak,
Prof. Witold Kwaśnicki,
Prof. Marian Noga,
Prof. Marek Ratajczak,
Prof. Stanisław Rudolf,
Prof. Jerzy Wilkin,
Prof. Anna Ząbkowicz.