Rada Programowa Konferencji – Wrocław (Online) 2021

RADA PROGRAMOWA

Dr hab. Bożena Borkowska, prof. UEW (Przewodnicząca)

Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
Prof. dr hab. Bożena Klimczak
Prof. dr hab. Marek Ratajczak
Prof. dr hab. Stanisław Rudolf
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz