Rada Programowa konferencji – Poznań 2019

Skład Rady Programowej:

Prof. Marek Ratajczak – Przewodniczący
Prof. Jerzy Boehlke
Prof. Bożena Borkowska
Prof. Bogusław Fiedor
Prof. Janina Godłów-Legiędź
Prof. Marian Gorynia
Prof. Bożena Klimczak
Prof. Tadeusz Kowalski
Prof. Stanisław Rudolf
Prof. Małgorzata Słodowa-Hełpa
Prof. Jerzy Wilkin
Prof. Anna Ząbkowicz