Publikacja – Toruń 2018

Organizatorzy przewidują utrwalenie wyników konferencji w języku angielskim w dwojaki sposób:

  • w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law. Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie internetowej poświęconej czasopismu;
  • w formie książki z abstraktami z nadanym numerze ISBN, która będzie dostarczony uczestnikom na nośniku elektronicznym pendrive.