Publikacja

Nadesłane artykuły, które spełnią wymogi edytorskie oraz uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w ramach Special Issue w czasopiśmie Research Papers in Economics and Finance (40 pkt. MEiN).

Wybrane artykuły zostaną zarekomendowane do druku w czasopiśmie Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (70 pkt. MEiN).

Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z wymogami edytorskimi czasopisma Research Papers in Economics and Finance: https://ref.ue.poznan.pl/index.php/REF/about/submissions