Przebieg konferencji – Toruń 2018

Konferencja odbywać się będzie w języku polskim. W zależności od zainteresowania uczestników, organizatorzy przewidują przeprowadzenie wybranych sesji w języku angielskim.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wybrane artykuły. Podstawą wyboru referatu jest związek tematu z tytułem konferencji. Pozostali uczestnicy będą mogli zaprezentować podstawowe tezy i wnioski ze swoich analiz w czasie przewidzianym na dyskusję w ramach sesji, do której zostały przypisane tematy. Ponieważ te (ewentualne) wystąpienia będą odbywać się z miejsc zajmowanych na sali, prosimy ograniczyć się do wystąpień werbalnych i nie przygotowywać prezentacji multimedialnych.

Prelegenci mogą przygotować prezentację z wykorzystaniem PowerPointa (wersja dowolna) i przesłać ją organizatorom z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wystąpień w trakcie obrad.