Opłata konferencyjna – Wrocław (Online) 2021

W zależności od preferencji uczestników koszt konferencji kształtuje się następująco:

 • Udział online bez publikacji: bezpłatnie
 • Udział online z publikacją w monografii: 800 zł
 • Udział online z publikacją w czasopiśmie:
  • „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”: 369 zł (koszt recenzji) + 615 zł (po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji)
  • „Ekonomia i Prawo. Economics and Law ”: 600 zł
 • Publikacja w monografii bez udziału w konferencji: 800 zł
 • Publikacja w czasopiśmie bez udziału w konferencji:
  • „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”: 369 zł (koszt recenzji) + 615 zł (po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji)
  • „Ekonomia i Prawo. Economics and Law ”: 600 zł

Faktura VAT wystawiana jest w momencie zaksięgowania opłaty konferencyjnej i wysyłana na adres jednostki dokonującej wpłaty.

Wpłaty należy kierować na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
NIP: 896 000 69 97
Nr konta:
21 1240 3464 1978 0010 7730 2754
W tytule przelewu należy napisać:
MPK 32511083 oraz podać imię i nazwisko uczestnika