Najważniejsze daty – Wrocław 2017

20.12.2016 r.
Nadsyłanie zgłoszeń

15.02.2017 r.
Nadsyłanie streszczeń artykułu, wniesienie opłaty konferencyjnej

20-21.03.2017 r.
KONFERENCJA

20.05.2017 r.
Nadesłanie pełnego tekstu artykułu