Najważniejsze daty – Poznań 2019

  • 15.06.2019 – termin rejestracji na konferencję
  • 31.07.2019 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej oraz nadesłania abstraktu
  • 25-26.09.2019 – konferencja
  • 15.10.2019 – termin nadesłania artykułów