Informacje organizacyjne – Toruń 2022

Konferencja odbędzie się w dniach 15–16 września 2022 roku (czwartek–piątek) w stacjonarnej w Hotelu Mercure Toruń Centrum (ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń). Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej. Organizatorzy przewidują następujące opcje uczestnictwa w konferencji: uczestnictwo stacjonarne z dwoma noclegami (z publikacją lub bez publikacji); uczestnictwo stacjonarne z jednym noclegiem Read more about Informacje organizacyjne – Toruń 2022[…]

Zakres tematyczny konferencji – Toruń 2022

Planowane obszary tematyczne: instytucje w ekonomii i prawie, instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta, znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej, metodologiczne problemy badań nad instytucjami, instytucje w rozwoju gospodarczym, instytucje formalne a instytucje nieformalne, instytucje w zarządzaniu organizacjami, badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.

Publikacja – Toruń 2022

Organizatorzy przewidują utrwalenie wyników konferencji w języku angielskim w następujący sposób: w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law (70 punktów MEiN). Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie internetowej poświęconej czasopismu; w czasopiśmie Przegląd Statystyczny (Statistical Review) (40 punktów MEiN). Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie internetowej poświęconej czasopismu; w formie Read more about Publikacja – Toruń 2022[…]

Najważniejsze daty – Toruń 2022

15 czerwca 2022 rok — termin rejestracji, wniesienia opłaty konferencyjnej oraz nadesłania abstraktu (abstrakty sporządzone w szablonie dostępnym w materiałach do pobrania prosimy przesyłać na adres: eip@umk.pl); 12 września 2022 rok — termin przesłania prezentacji (na adres: eip@umk.pl); 15–16 września 2022 rok — konferencja; 30 września 2022 rok — termin nadsyłania artykułów do czasopisma Ekonomia Read more about Najważniejsze daty – Toruń 2022[…]

Opłata konferencyjna – Toruń 2022

W zależności od preferencji uczestników koszt konferencji kształtuje się następująco: 1 400 PLN — uczestnictwo stacjonarne z dwoma noclegami z publikacją; 800 PLN — uczestnictwo stacjonarne z dwoma noclegami bez publikacji; 1 200 PLN — uczestnictwo stacjonarne z jednym noclegiem z publikacją; 600 PLN — uczestnictwo stacjonarne z jednym noclegiem bez publikacji; 1 000 PLN — uczestnictwo stacjonarne Read more about Opłata konferencyjna – Toruń 2022[…]