Publikacja – Poznań 2019

Organizatorzy przewidują opublikowanie nadesłanych opracowań w formie artykułu w czasopiśmie Studia Oeconomica Posnaniensia lub w postaci rozdziału w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Szczegóły dotyczące publikacji zostaną przekazane Autorom w terminie późniejszym.

Opłata konferencyjna – Poznań 2019

W zależności od preferencji uczestników koszt konferencji kształtuje się następująco: 1100 PLN – uczestnictwo obejmujące udział w konferencji i imprezach towarzyszących oraz zgłoszenie artykułu i abstraktu (bez noclegu) 550 PLN – uczestnictwo obejmujące udział w konferencji i imprezach towarzyszących (bez noclegu i publikacji) Faktura VAT wystawiana jest w momencie zaksięgowania opłaty konferencyjnej i wysyłana na adres instytucji Read more about Opłata konferencyjna – Poznań 2019[…]

Przebieg konferencji – Poznań 2019

Obrady konferencyjne będą odbywały się z podziałem na sesje tematyczne. Na wygłoszenie referatu przewiduje się 15 minut i prosimy o nieprzekraczanie tego czasu. W każdej sesji przewidziany jest także czas na dyskusję. Istnieje możliwość prezentacji z wykorzystaniem programu Power Point. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, przygotowaną prezentację prosimy wysłać do 23 września 2019 roku Read more about Przebieg konferencji – Poznań 2019[…]

Zakres tematyczny konferencji – Poznań 2019

Planowane obszary tematyczne: instytucje w ekonomii i prawie, instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta, znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej, metodologiczne problemy badań nad instytucjami i ich rola w rozwoju gospodarczym, instytucje formalne a instytucje nieformalne, instytucje w zarzadzaniu organizacjami, badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.