Informacje organizacyjne – Toruń 2018

Konferencja będzie odbywać się w dniach 19-20 czerwca 2018 roku (wtorek-środa) w Hostelu Przystanek Toruń (ul. Chłopickiego 4, 87-100 Toruń). Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej. Organizatorzy przewidują następujące opcje uczestnictwa w konferencji: uczestnictwo obejmujące udział w konferencji i imprezach towarzyszących, dwa noclegi (18 i 19 czerwca 2018 roku) oraz Read more about Informacje organizacyjne – Toruń 2018[…]

Koszt – Toruń 2018

W zależności od preferencji uczestników koszt konferencji kształtuje się następująco: 1300 PLN – uczestnictwo obejmujące udział w konferencji i imprezach towarzyszących, dwa noclegi (18 i 19 czerwca 2018 roku) oraz zgłoszenie artykułu i abstraktu; 1200 PLN – uczestnictwo obejmujące udział w konferencji i imprezach towarzyszących, jeden nocleg (18 lub 19 czerwca 2018 roku) oraz zgłoszenie Read more about Koszt – Toruń 2018[…]

Publikacja – Toruń 2018

Organizatorzy przewidują utrwalenie wyników konferencji w języku angielskim w dwojaki sposób: w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law. Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie internetowej poświęconej czasopismu; w formie książki z abstraktami z nadanym numerze ISBN, która będzie dostarczony uczestnikom na nośniku elektronicznym pendrive.  

Przebieg konferencji – Toruń 2018

Konferencja odbywać się będzie w języku polskim. W zależności od zainteresowania uczestników, organizatorzy przewidują przeprowadzenie wybranych sesji w języku angielskim. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wybrane artykuły. Podstawą wyboru referatu jest związek tematu z tytułem konferencji. Pozostali uczestnicy będą mogli zaprezentować podstawowe tezy i wnioski ze swoich analiz w czasie przewidzianym na dyskusję w ramach sesji, Read more about Przebieg konferencji – Toruń 2018[…]