Opłata konferencyjna – Wrocław (Online) 2021

W zależności od preferencji uczestników koszt konferencji kształtuje się następująco: Udział online bez publikacji: bezpłatnie Udział online z publikacją w monografii: 800 zł Udział online z publikacją w czasopiśmie: „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”: 369 zł (koszt recenzji) + 615 zł (po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji) „Ekonomia i Prawo. Economics and Law ”: 600 Read more about Opłata konferencyjna – Wrocław (Online) 2021[…]

Publikacja – Wrocław (Online) 2021

Organizatorzy przewidują opublikowanie nadesłanych opracowań w jednej z trzech form: rozdziałów w monografii pt. „Instytucje w teorii i praktyce” wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (będące w ministerialnym wykazie wydawnictw) – 20 punktów za rozdział (język polski), artykułów w czasopiśmie „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (ISSN 1899-3192) – 20 punktów (język polski lub Read more about Publikacja – Wrocław (Online) 2021[…]

Zakres tematyczny konferencji – Wrocław (Online) 2021

Planowane obszary tematyczne: instytucje w ekonomii i prawie, instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta, znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej, metodologiczne problemy badań nad instytucjami, instytucje w rozwoju gospodarczym, instytucje formalne a instytucje nieformalne, instytucje w zarządzaniu organizacjami, badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.

Informacje organizacyjne – Wrocław (Online) 2021

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26.03.2021 roku w trybie online. KOMITET ORGANIZACYJNY dr hab. Bożena Borkowska, prof. UEW – przewodniczącadr hab. Sławomir Czetwertyński, prof. UEWdr Mikołaj Klimczakdr Jakub Sukiennikdr Izabela Ścibiorska-Kowalczykmgr inż. Ewelina Turlej-Szyjka SEKRETARIAT KONFERENCJI Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuKatedra Mikroekonomiii Ekonomii Instytucjonalnejul. Komandorska 118/12053-345 Wrocławmgr inż. Ewelina Turlej-SzyjkaEwelina.Turlej-Szyjka@ue.wroc.plTel. 71 36 80461instytucje@konf.ue.wroc.pl

Zakres tematyczny konferencji – Wrocław 2020

Planowane obszary tematyczne: instytucje w ekonomii i prawie, instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta, znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej, metodologiczne problemy badań nad instytucjami rola instytucji w rozwoju gospodarczym, instytucje formalne a instytucje nieformalne, instytucje w zarzadzaniu organizacjami, badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.