Informacje organizacyjne – Toruń 2018

Konferencja będzie odbywać się w dniach 19-20 czerwca 2018 roku (wtorek-środa) w Hostelu Przystanek Toruń (ul. Chłopickiego 4, 87-100 Toruń). Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej. Organizatorzy przewidują następujące opcje uczestnictwa w konferencji: uczestnictwo obejmujące udział w konferencji i imprezach towarzyszących, dwa noclegi (18 i 19 czerwca 2018 roku) oraz Read more about Informacje organizacyjne – Toruń 2018[…]

Koszt – Toruń 2018

W zależności od preferencji uczestników koszt konferencji kształtuje się następująco: 1300 PLN – uczestnictwo obejmujące udział w konferencji i imprezach towarzyszących, dwa noclegi (18 i 19 czerwca 2018 roku) oraz zgłoszenie artykułu i abstraktu; 1200 PLN – uczestnictwo obejmujące udział w konferencji i imprezach towarzyszących, jeden nocleg (18 lub 19 czerwca 2018 roku) oraz zgłoszenie Read more about Koszt – Toruń 2018[…]

Publikacja – Toruń 2018

Organizatorzy przewidują utrwalenie wyników konferencji w języku angielskim w dwojaki sposób: w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law. Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie internetowej poświęconej czasopismu; w formie książki z abstraktami z nadanym numerze ISBN, która będzie dostarczony uczestnikom na nośniku elektronicznym pendrive.  

Przebieg konferencji – Toruń 2018

Obrady konferencyjne odbywały się będą w pięciu sesjach tematycznych. Na wygłoszenie referatu przewiduje się 15 minut i prosimy o nieprzekraczanie tego czasu. W każdej sesji przewidziane jest także 20 minut na dyskusję. Istnieje możliwość prezentacji z wykorzystaniem programu Power Point. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, przygotowaną prezentację prosimy wysłać do 17 czerwca 2018 roku Read more about Przebieg konferencji – Toruń 2018[…]