Przejdź do treści

Zelle Frontpage

Formularz rejestracyjny na konferencję


Wejdź

Instytucje w teorii i praktyce

Use this section to showcase important details about your business.

Cykliczna konferencja
Cykl konferencji „Instytucje w teorii i praktyce” został zainicjowany przez trzy ośrodki: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Coroczne konferencje mają być platformą wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy polskimi instytucjonalistami.

YOUR SKILL #1

Wrocław

Toruń

Poznań

Use these ribbons to display calls to action mid-page.


View article

get in touch

Big and mobile-optimized contact form integrated. All fields are customizable.